İletişim ve Sekreterya

 
 
İletişim ve Sekreterya Hizmetleri
Arş. Gör. Gül Mine BAYRAM GÜN
 
Telefon: 0541 505 15 67