Dil ve Alan Editörleri

 
 
Dil ve Alan Editörleri
Türkçe Dil Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ERTUŞ
İngilizce Dil Editörü: Öğr. Gör. Fırat KESKİN
Eğitim Bilimleri Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Osman KARAHAN
Matematik Eğitimi Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Esra MACİT
Fen Bilimleri Eğitimi Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Burak ÇAYLAK
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Mürşit AKSOY
Özel Eğitim Bölümü Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Feyat KAYA
Öğretim Teknolojileri Alan Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih YİĞİT