Bölüm / Birim Görevi
Mühendislik Fakültesi Kurul Üyesi
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür V.