Uzaktan Eğitim Sisteminin Oluşturulması
 
Uzaktan eğitim için Google tarafından sağlanan araçlar kurumumuzun var olan sistemine entegre edilmiştir. Bu kapsamda;
 
 • “G Suite For Education” ile Google tarafından sağlanan tüm servisler kurumumuzun tüm öğrenci ve personelin kullanımına açılmıştır.
 • Öğrencilerin bu servisleri sorunsuz kullanabilmeleri için tüm öğrencilere kurumsal kişisel e-posta adresleri oluşturulmuştur.
 • Tüm öğrencilere hazırlanan tanıtım videoları ile  süreçte  kullanılan masaüstü ve mobil uygulamalarının tanıtımı yapılmış nasıl kullanılacağı hakkında  gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
 • Kurum olarak uzaktan eğitim süreçlerinin hem senkron hem de asenkron olarak yürütülmesi amaçlanmıştır.
 • Asenkron eğitim için G Suite ürünlerinden Classroom uygulaması kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin hem masaüstü hem de mobil telefonlar üzerinden bu uygulamayı kullanabilmeleri için gerekli ayarlamalar yapılmıştır.
 • Senkron eğitim için G Suite ürünlerinden Meet uygulaması kullanılmaya başlanmıştır.
 

 
Öğretim Elemanlarına Verilen Çevrimiçi Eğitimler
 
Uzaktan eğitim sürecinin başladığı ilk günden itibaren öğretim elemanlarına gerekli bilgilendirmeler periyodik olarak yapılmış ve gerekli eğitimler verilmiştir. Bu kapsamda;
 • Öğretim elemanlarının 23 Mart tarihinde başlamış olan çevrimiçi eğitime daha hazır olabilmeleri için 15 Mart tarihinde bütün öğretim elemanlarının katılımıyla iki çevrimiçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 • 16 Mart tarihinde, öğretim elemanlarının G Suite uygulamalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için bütün öğretim elemanlarının katılımıyla Classroom, Meet ve Drive hakkında çevrimiçi eğitimler düzenlenmiştir. Bu çevrimiçi eğitimler kayıt altına alınarak öğretim elemanlarıyla paylaşılmıştır.
 • Ayrıca, 16-20 Mart tarihleri arasında öğretim elemanlarının yüz yüze dersleri çevrimiçi ortama aktarmalarına ve karşılaştıkları diğer problemlerin üstesinden gelmelerini yardımcı olmak için her gün iki adet olmak üzere toplamda 10 adet çevrimiçi teknik danışma seansı düzenlenmiştir.
 • Çevrimiçi eğitim sürecinde karşılaşılan sorunların çözümü ve öğretim elemanlarının kendi arasından paylaşım yapabilmeleri için bir çevrimiçi tartışma grubu oluşturulmuştur.
 • YÖK tarafından kullanıma açılan YÖK Dersleri sistemi hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
 

 
Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları
 
Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere süreç hakkında gerekli olan bilgilendirmeler sürekli olarak yapılmış ve öğrencilerin sürece adapte olmaları için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca öğrencilerin, üniversitemizin kullanıma sunduğu e-öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmeleri ve karşılaştıkları sorunlara çözüm üretebilmeleri için gerekli adımlar atılmıştır. Bu kapsamda;
 • Öğrencilerin G Suite uygulamalarına nasıl giriş yapabilecekleriyle ilgili bir yönerge hazırlanmıştır.
 • Öğrenciler için kullanılan e-öğrenme araçlarından Classroom, Meet, Takvim ve Drive uygulamaları hakkında eğitsel videolar hazırlanmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun derslere mobil araçlarla katılacağı bilindiğinden bu uygulamaların mobil araçlar ile kullanımına ilişkin videolar da hazırlanmıştır. Bu yönerge ve eğitsel videolar HUZEM (Hakkari Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) sayfasında erişime açılmıştır..
 • Öğrencilerin teknik destek alabilecekleri bir çevrimiçi grup oluşturulmuştur. Bu süreçte destek talebinde bulunan öğrencilere hızlı bir şekilde cevap verilmiş ve sorunları çözülmüştür.
 • Öğrencilere YÖK tarafından hizmete açılan YÖK Dersleri platformu hakkında bilgilendirme yapılmış ve öğrenciler bu kaynaklardan faydalanmaları hususunda teşvik edilmiştir.
 

 
Sınav Uygulamaları
 
Üniversitemiz senatosunca alınan karar çerçevesinde ara sınavların 24.04.2020 - 08.05.2020 tarihleri arasından yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda;
 • Ara sınavların çevrimiçi ortamda ve öğretim elemanınca uygun görülen kanıtlanabilir herhangi bir dijital ölçme ve değerlendirme aracı ile yapılmasına karar verilmiştir.
 • Öğretim elemanlarının çevrimiçi değerlendirme sürecinde kullanabilecekleri araçlar (Form, Drive vb.) için eğitsel video çekilmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir.
 • Final sınavlarının COVID-19 pandemisinin gidişatına göre ileriki bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Sınavların yer ve formatı ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır.    
Üniversitemizde Tıp Fakültesi bulunmadığından herhangi bir sağlık hizmeti sunulmamaktadır.
Üniversitemizde bu alanda çalışma yapabilecek fakülte bulunmamaktadır.
Üniversitemizde bu alanda çalışma yapabilecek fakülte bulunmamaktadır.         
Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve idari amirler ile düzenli aralıklarla Google Meet üzerinden çevrimiçi toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılarda hem ilgililere bilgilendirmeler yapılmakta hem de süreç takip edilerek Üniversitemiz akademik-idari iş ve işleyişine dair belirlenen yol haritası değerlendirilip güncel tutulmaktadır.
 
19 Mayıs 2020 tarihinde Üniversitemiz içerisinde Ulusal Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin katılacağı bir webinar düzenlenecektir.
COVID-19 pandemisinin psiko-sosyal etkileri ve alınabilecek önlemler konusunda öğretim üyelerimiz tarafından akademik çalışmalara başlanmış ve gerekli etik kurul izinleri alınmıştır.
Bu alanda yapılmış herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Pandemi sürecinde ebeveynlerin çocukları ile evde kaliteli zaman geçirmeleri ve psikolojik olarak sürecin yönetilebilmesi amacıyla Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Programı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından oyun ve etkinlik videoları hazırlanarak bu videolar dijital ortamda paylaşılacaktır.
 
Üniversitemiz web sayfası ve sosyal medya hesaplarından Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun önerileri ve pandemiye karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili paylaşımlar yapılmaktadır
 • Çevrimiçi öğrenme sürecinde kullanılan Google Suite uygulamalarının bazı sınırlılıkları ortaya çıktığından kısa bir süre sonra daha profesyonel bir öğrenme/içerik yönetim sistemine geçilmesi hedeflenmektedir.
 • Zorunlu ortak derslerin çevrimiçi öğrenme yoluyla verilmesi planlanmaktadır.
 • Çevrimiçi öğrenme yöntemiyle gerçekleştirilecek yüksek lisans programları açılması planlanmaktadır.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kapsamında Yapılanlar:
 • Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında bulunan kantinler kapatılmıştır.
 • Üniversitemiz öğrenci ve personellerine yönelik yemek hizmeti geçici olarak durdurulmuştur.
 • Başkanlığımız tarafından işletilen misafirhaneye misafir alımı durduruldu.
 • Misafirhane odaları haftalık olarak dezenfekte edilmektedir.
 • Misafirhanede kullanılan çarşaf ve nevresim temizliği günlük yapılmaktadır.
 • Spor salonu dezenfekte edilerek kullanıma kapatılmıştır.
 • Misafirhane kafeteryası dezenfekte edilmiştir.
 • Misafirhane kafeteryasında sosyal mesafe kuralı kapsamında masalara tek sandalye bırakılmıştır.
 • Personel odaları haftalık rutinlerle düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
 •  
 
İİdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kapsamında Yapılanlar:
 • Üniversitemiz kapalı alanlarında personel ve giriş yapan diğer kişiler tarafından kullanılmak üzere 14 bin adet maske, Üniversitemiz binalarının dezenfekte çalışmaları için 500 litre dezenfekte ilacı ve 3 adet makine ve diğer gerekli malzemeler tedarik edilmiştir.
 • Üniversitemiz bina girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülerek ve cerrahi maske verilerek içeri alınmaktadır.
 • Bina giriş ve katlarında sürekli olarak kullanımı sağlanacak şekilde el dezenfektanı ve kolonya bulundurulmaktadır.
 • Üniversitemiz hizmet ve lojman binalarında her hafta gerekli dezenfekte çalışmaları yürütülmekte ve günlük hijyen tedbirleri alınmaktadır.
 • Üniversitemiz bünyesinde hizmet sunun araçların haftalık dezenfekte çalışmaları yapılmakta ayrıca her kullanımdan sonra gerekli temizlik çalışmaları yapılmaktadır.
 • Personelin COVİD- 19 pandemi konusunda bilgilendirici yazı ve broşürler asılarak çalışmalar yürütülmektedir.
 • Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla iş akışını aksatmayacak şekilde personel çalışma düzeni vardiyalı olarak çalışması sağlanmaktadır.
 • İlgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde çalışan 60 yaş üstü personel ile kronik hastalığı bulunan personele idari izin verilmiştir.