Tüm Raporlar

Rapor Adı İndir
2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2023 Yılı Bütçe Performans Programı
2022 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu
2021 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2022 Yılı Bütçe Performans Programı
2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
2020 İdare Faaliyet Raporu
2021 Yılı Bütçe Performans Programı
2020 Yılı Bütçe Performans Programı
2019 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme
2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2019 Faaliyet Raporu
2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu
2019 Yılı Performans Programı
2018 Yılı Performans Programı
2017 Yılı İdari Faaliyet Raporu
2017 Bütçe Performans Programı