Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KOMİSYONU

Personel Adı / Soyadı

Unvanı

Komisyon Görevi

Prof. Dr. Mehmet Sait TAYLAN

Rektör Yardımcısı

Veri Sorumlusu Yöneticisi Komisyon Başkanı

Senar HATİM

Genel Sekreter

Koordinasyon Görevlisi

Ümmü Gülsüm ÜMİT

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi

Prof. Dr. Şevket ŞİMŞEK

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Cemal ULUTAŞ

Eğitim Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Cemal ULUTAŞ

Kalite Yönetim Koordinatörü

Üye

Prof. Dr. Mehmet Cevher MARİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

Üye

Prof. Dr. Turgay ÖZGÜR

Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Üye

Doç. Dr. Selçuk EŞSİZ

Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Dilek DEMİR KÖSEM

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÖZDEMİR

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yrd.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nurettin ÇİFTÇİ

İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ÇETİN

Yüksekova Meslek Yüksekokulu Mdr. Yrd.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul GÜL

Sağlık Hizmetleri MYO  Mdr. Yrd.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf TAN

Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Mdr. Yrd.

Üye

Öğr. Gör. Abdullah YOLDAŞ

Yabancı Diller Yüksekokulu Mdr. Yrd.

Üye

Öğr. Gör. Berfin ELMAS

Çölemerik Meslek Yüksekokulu Mdr. Yrd.

Üye

Lokman ÖMEROĞLU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Yılmaz DEMİR

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Üye

Bilal YILMAZ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Üye

Feridun ALP

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı V.

Üye

İshak AÇAR

Personel Daire Başkanı V.

Üye

Habip BEYTER

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Mehmet TANLAK

Hukuk Müşaviri

Üye

Nurettin ERTEKİN

Yazı İşleri Müdürü V.

Üye

Şahin ÇALİ

Döner Sermaye Müdürü

Üye

Faruk KARA

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Üye

Sabri GEZER

Dış İlişkiler Ofisi Bilgisayar İşletmeni

Üye

Bahar OĞUR

Tekniker

Üye - Raportör