2023-2024 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İlanı

Yayınlama Tarihi: 11 Eylül 2023 - 17.30
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023 - 11.04

T.C.

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA BAŞVURU İLANI

 

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ön kayıt başvuruları 11 Eylül 2023 - 15 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuru adresi üzerinden yapılacaktır.

Sonuçların ilanı 18 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacaktır.1

Kesin kayıtlar 20 Eylül - 22 Eylül 2023 tarihinde Eğitim Fakültesinde şahsen yapılacaktır.

 

1 Sonuçlara itiraz süresi 19 Eylül 2023 mesai bitimine kadar olup itiraz durumuna göre kesinleşen sonuçlar 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlanacaktır.

 

Online Başvuru İçin Tıklayınız

 

Kimler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvurabilir?

YÖK 2021 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslarının 5. maddesi 1. fıkrası gereği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilecektir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Başvurularda ve Kontenjanların Dağılımında Dikkat Edilecek İlkeler

 1. “formasyon.hakkari.edu.tr” adresindeki online kayıt formunun belirtilen başvuru tarihleri arasında doldurulması ve kesin kayıt hakkı kazanıldığı takdirde gerekli belgelerin başvuru takvimine göre Eğitim Fakültesi-Formasyon Kayıt Masalarındaki görevlilere şahsen elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta, faks veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekâleti ile başkasının adına kayıt yapılabilecektir.
 2. Yerleştirmeler, mezuniyet not ortalamasına göre yapılacağından transkriptlerdeki not ortalamaları 100’lük not sistemine göre olmayan adaylar YÖK not dönüşüm tablosuna göre hesaplanmış mezuniyet notunu ibraz etmek durumundadır.
 3. Mezuniyet not ortalamasına göre asil ve yedek aday listeleri düzenlenecek olup eşitlik halinde yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 4. Bölümlere göre kontenjanlar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlik uygulamasına yönelik eğitim almış ilgili kadrolu branş öğretmenlerinin sayısına göre belirlenmiştir. Ayrıca, sertifika programına başvurulan branşta başvuru sayısı 6’nın altında kaldığı durumlarda o branştan programa öğrenci alımı yapılmayacaktır.
 5. Toplam başvuru sayısı 50’nin altında kaldığı durumda ise Sertifika Programı Açılmayacaktır.
 6. Sonuçlara itirazlar kesin kayıt hakkı kazanan aday listesinin ilanından itibaren en geç 1 (bir) iş günü içinde yapılacaktır. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Dersler 9 Ekim 2023’de başlayacaktır.
 8. Ders muafiyet başvuruları için kesin kayıtlar yapıldıktan sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi web sayfasından ayrıca duyuru yayınlanacak ve muafiyet başvuruları ilgili duyurudaki tarihlerde Eğitim Fakültesi öğrenci işlerine yapılacaktır. Bu tarihler dışında kesinlikle muafiyet başvurusu yapılmayacaktır.
 9. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programındaki derslerin %30’u uzaktan öğretim yoluyla %60’ı yüz yüze yapılacaktır.
 10. Derslere devam zorunluluğu teorik dersler için %70, uygulamalı dersler için %80, okullarda gerçekleştirilecek öğretmenlik uygulaması dersi için ise %100 dür.
 11. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıranlar derslere devam durumu, muafiyet, sınav işlemleri gibi konularda Hakkâri Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir.
 12. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti 8200 TL olup kayıt esnasında ilk taksit 4100 TL’ dir. Diğer taksit olan 4100 TL ise II. dönem başında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
 13. Ödemeler dekont üzerinde öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı olacak şekilde yatırılmalıdır.

 

Banka Hesap Numarası (IBAN): TR 0400 0120 0938 2000 0500 02 21

Eğitim Fakültesi D.S.İ. Hesabı

 

Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle (yanlış yatırma, yanlış beyan vs.) ücret iadesi KESİNLİKLE yapılmayacaktır.

 

 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin önemli tarihler aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir.
 2. Kesin kayıt başvurusu için gerekli evraklar:

1) Başvuru formunun imzalı çıktısı,

2) Mezuniyet belgesi ya da diploma (kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı),

3) Onaylı transkript (aslı veya kendi üniversitesi ya da ilgili kurumlarca tasdikli sureti)

4) Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla),

5) Bir (2) adet vesikalık fotoğraf (arkasına adı soyadı ve T.C. kimlik numarası yazılmalı),

6) Sertifika Programı 1. taksit ödeme dekontu,

7) Başvuru evrakları şeffaf dosya içinde teslim edilmelidir.

 

T.C.

HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AKADEMİK TAKVİMİ

 

 

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

ÖN KAYIT BAŞVURULARI

11 Eylül - 15 Eylül

DERS KAYITLARI ve II. TAKSİTİN ÖDENMESİ

 

15 Ocak - 19 Ocak

2024

SONUÇLARIN İLANI

18 Eylül

SONUÇLARA İTİRAZ VE DEĞERLENDİRME

19 Eylül

KESİNLEŞEN SONUÇLARIN İLANI

19 Eylül

YERLEŞEN ASİL ADAYLARIN KAYITLARI VE I. TAKSİTİN ÖDENMESİ

20-22 Eylül

YEDEK LİSTEDEN ASİL LİSTEYE YERLEŞEN ADAYLARIN İLANI, KAYITLARI VE I. TAKSİTİN ÖDENMESİ

 25 Eylül

DERSLERİN BAŞLAMASI

9 Ekim

5 Şubat 2024

ARA SINAVLAR

6-10 Kasım

25 - 31 Mart 2024

DERSLERİN BİTİMİ

1 Aralık

24 Mayıs 2024

YARIYIL SONU SINAVLARI

4-8 Aralık

27-31 Mayıs 2024

BÜTÜNLEME SINAVLARI

11-15 Aralık

3-7 Haziran 2024

TEK DERS SINAVLARI

10-12 Haziran 2024

 

PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

BAŞVURULABİLECEK BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI

(Mezun Olduğu Yükseköğretim Programı/Fakülte Dikkate Alınarak Başvuru Yapılmalıdır)

 

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

KONTENJAN

 

Adalet

1. Hukuk Fakültesi

2. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3. Kamu Yönetimi

6

Beden Eğitimi

1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

3. Spor Bilimleri Fakültesi

4. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

5. Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Bölümü

48

Bilişim Teknolojileri

1. Bilgisayar Öğretmenliği

2. Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

3. Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

4. Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği/Eğitimi

5. Bilgisayar Mühendisliği

6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

7. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

8. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

9. Matematik-Bilgisayar Bölümü

10. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

11. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü

12. Bilgi Teknolojileri

13. Yazılım Mühendisliği

14. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

15. Bilgisayar ve Kontrol Teknolojisi Öğretmenliği

16. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

17. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

18. Bilgisayar Bilimleri

19. Yönetim Bilişim Sistemleri

6

Coğrafya

1. Coğrafya Öğretmenliği

2. Coğrafya Bölümü

12

 

Çocuk Gelişimi

ve Eğitimi

1. Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği

2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

4. Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

5. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

18

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

1. İlahiyat Fakültesi

2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi

3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

4. Dinî İlimler Fakültesi

5. İslami İlimler Fakültesi

24

İngilizce

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

24

 

Tarih

 

1. Tarih Bölümü

12

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

18

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

1. Hemşirelik Yüksekokulu

2. Hemşirelik/Bölümü

3. Ebelik/Bölümü

4. Sağlık Memurluğu/Bölümü

5. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

6. Sağlık Eğitimi Bölümü

6

Okul Öncesi Öğretmenliği

1. Çocuk Gelişimi Bölümü (*)

2. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü (*)

18

 

 

 

TOPLAM

*192

Yukarıdaki liste; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” hakkındaki 20.04.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul kararı esas alınarak oluşturulmuştur.

Kaynak URL: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_08/27201301_9_cizelgeveesaslar.pdf

*İlk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlar Formasyon Birimi tarafından uygun olduğu takdirde diğer bölümlere aktarılabilecektir.