Sorumluluklarımız

Sorumluluklarımız
1-DMİS'te hata oranını 0 (sıfır) a indirmek
2-Müşteri memnuyetini %100 çıkarmak,
3-Ödemeleri 5 iş günü içerisinde inceleyip ödemek
4-Üst yazıları bir saat içerisinde cevap vermek