Misyon & Vizyon

MİSYON
 
  Hakkâri Üniversitesi'nin stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve elde edilen gelirlerin adil olarak paylaşımını sağlayacak akılcı, ekonomik ve şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 
 
VİZYON 
 
 Yenilikçi, çağdaş ve uluslararası kalite standartlarına sahip Üniversite Döner Sermaye İşletmesi olmaktır.