Görevlerimiz

Görevlerimiz

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 19.09.2010 tarih ve 27704 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle, 2547 sayılı kanunun 58. maddesine göre kurulmuştur.

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu Üniversitenin Yönetim Kuruludur.İta amiri Rektördür.Yönetim kurulu,Gelirlerle ilgili ilke ve oranlar tespit edildikten sonra bu ilke ve oranlar çerçevesinde birim önerilerini de dikkate alarak katkı payı dağıtımı ile ilgili karar almaktır.