Yılık İş Takvimi

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILLIK İŞ TAKVİMİ
 
                                             İŞ TANIMI
                                 İLGİLİ BİRİM
Müdürlüğe gelen-giden evrak ile ilgili işlemlerin yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Personelin Disiplin, maaş, yolluk vb. gibi özlük işlemleri yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Müdürlüğe ait yazışmalar yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Taşınır işlemlerini yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Doğrudan temin işlemleri yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Personellerin işe geliş gidişlerini takip edilmesi ve neticesinden müdüre bilgi verilmesi  
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Birim Personeli ile aylık olağan toplantının yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
EBYS üzerinden yapılan tüm yazışmaların çıktıları alınarak arşivlenme çalışmasının yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
EBYS önce yapılan yazışmalar EBYS sistemine taranarak kaydetme çalışmalarının yapılması
          Yazı İşleri Müdürlüğü
Denetim  Görevlerinin düzenlediği evrakları incelemek, gerekli düzeltmeleri yapma-yaptırmak ve imzalamak
          Yazı İşleri Müdürlüğü