Hakkımızda

Misyon & Vizyon

Misyonumuz

• Üniversitemiz tarafından uzaktan eğitim yoluyla ve karma öğretim modeli ile benimsenerek sunulan tüm dersler ve programlar için gerekli teknik standartları belirlemek ve uygulamaya dönüştürmek,

• Uzaktan eğitim amaçlarına uygun bir altyapı ve ortam oluşturmak,

• Uzaktan eğitim programlarının başarı ile yürütülmesi için kurum içi ve dışı tüm paydaşlar ile işbirliği yapmak,

• Uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili çalışmaların takip edilmesi, raporlanması ve değerlendirilmesini sağlamak, 

• Uygulama ve araştırma çalışmalarını yürütmek ve yürütülecek çalışmalara destek vermek,

• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve proje faaliyetleri yürütmek,

• Uzaktan yükseköğretim yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunmak,

• İnternet destekli eğitimin amacına uygun bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturmak ve bu alanda yenilikçi ve öncü bir merkez olmaktır.

 

Vizyonumuz

• Türkiye’nin gelişmekte olan yeni eğitim kurumlarından birisi olan Hakkâri Üniversitesini bilgi ve tecrübesini uzaktan eğitim yoluyla daha fazla geliştirmek,

• Modern teknolojileri sunduğu imkânları etkin kullanarak bireysel farklılıkların daha fazla dikkate alındığı öğrenci merkezli bir öğrenme deneyimi oluşturmak,

• Uzaktan eğitim teknolojileri ile fiziki olanakların getirdiği sınırlılıkları asgari düzeye indirecek çözümler üretmek,

• Yaşam boyu öğrenmeye destek oluşturacak uygulamaları yürütmek

• Ulusal ve uluslararası açık ve uzaktan eğitim alanında öncü ve ilerici politikalara katkı vermektir.