Tarihçe

 14 Nisan 2001 tarih ve 24273 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren 4633 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” uyarınca açılan Fakültemiz eğitim - öğretime devam etmektedir.