Öğretim Elemanı Formları

Öğretim Elemanlarına ilişkin formlar

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı İşlem
Hatalı Not Dilekçe Formu İndir
İntibak Formu İndir
Sınav Sonuç Bildirim Formu İndir
Telafi Ders Formu İndir
Yoklama Formu İndir
Ders Muafiyet Formu İndir
Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu İndir