5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

23 Mayıs 2023

5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

21-23 Temmuz 2023, Hakkari

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kongrenin temel amacı, bölgedeki ve dünyadaki bilimsel araştırmaların potansiyelleri ve sürdürülebilirliklerinin  içselleştirilmesi için ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.  Kongre sonucunda elde edilen veriler yeni bilimsel araştırmalar için referans olacak ve özellikle çok uluslu katılımla farklı ülkelerden bilim insanları arasında geleceğe yönelik yeni işbirlikleri için fırsat yaratılmış olacaktır

Kongrenin ana bulguları Bildiriler Kitabı'nda yayınlanacaktır.

KONGRE KAPSAMI

Kongremiz tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır. Türkçe ve İngilizce olarak bildirilerin yazım ve sunumlarının yapılabileceği oturumlar disiplin ve konu esaslı olarak oluşturulacaktır 

​​

ÖNEMLİ TARİHLER
​Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

03 Temmuz 2023

Ödeme ve kesin kayıt

03-08 Temmuz 2023

Kongre Programının İlan Tarihi

10 Temmuz 2023

Yüz yüze sunumlar

21 Temmuz 2023

Online sunumlar

22-23 Temmuz 2023

 

Detaylı bilgi için: https://tr.discoveranatolia.org/hakkari

 

Etkinlik Kapsamında

 

*Yurdaer Okur'un Ran Oyunu (09 Haziran 2023) - Rektörlük Konferans Salonu

*1. Herkari Uluslararası Bilim, Sanat ve Edebiyat Kongresi (21-23 Temmuz 2023) - Hilton Otel Yüksekova

 

 

 

Online ve Yüz Yüze
Tarih: 21-23 Temmuz 2023
Saat: 10.00
5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi

İlgili Dokümanlar
Doküman Adı İşlem
5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi Afişi İndir
1. Herkari Uluslararası Bilim, Sanat ve Edebiyat Kongresi İndir
Yurdaer Okur'un Ran Oyunu Afişi / 9 Haziran İndir
Program İndir