Kongre Hakkında

Kongre Hakkında

KONGRE ÇAĞRISI
Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) 2020 yılı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında değerlendirilmeye alınarak kabul edilen [2020-1-TR01-KA202-092936] Sözleşme Numaralı kısa adı "Support to Chose Future – Gelecek Seçimlerine Destek", uzun adı "Development Of Co-Agency Coaching & Mentoring System To Support Vet Students In Their Decision Making Process For The Future" olan projenin kapanış programında 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi yapılacaktır. Mesleki Eğitim konusunda 30 aylık çalışmalar neticesinde 5 farklı ülkeden 7 kurumdan oluşan ortaklarımızla çeşitli odak gruplar, saha araştırmaları, seminerler, çalıştaylar, yüz yüze ve online eğitimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar Mesleki Eğitim sürecinde “erken okulu bırakma”, “beceri uyumsuzluğu”, “ne istihdamda ne işte olmayan genç kitlelerin varlığı” sorunlarını temel alarak gerçekleştirilmiştir. Bu sorunların çözümünde ise projede temel olarak 4 çıktı belirlenmiştir. Planlanan çıktılar şu şekildedir;
O1:Ortak Kurum Koçluğu ve Mentorluk Çerçevesi Geliştirilmesi
O2:Gelecek Seçimlerine Destek Eğitim Modülü Oluşturulması
O3:Gelecek Seçimlerine Destek Çevrimiçi Eğitim Modülü Oluşturulması
O4:Geleceği Seçimlerine Destek Etki Değerlendirmesi Yapılması
Yapılan araştırmalarda 5 ülkede ortak 5 sorun kaynağı tespit edilmiştir. Bunlar;  Motivasyon, Beceri, Eğitim Sistemleri ve Eğitim Politikaları, Çevresel Faktörler, Farkındalık olarak sıralanmıştır. Bu sorunların çözümünde Meslek Lisesi öğretmenlerinin sürece olan etkisi hem bizim çalışmamızda hem de literatürde yer alan diğer çalışmalarda ortaya çıktığı için Meslek Lisesi öğretmenlerine yönelik koçluk ve mentorluk eğitimleri verilmiştir. Bu kongrenin amacı tüm bu süreçlere ilave olarak aşağıda belirlenen konularda Mesleki Eğitimin Geleceğini tartışmak ve proje sürecine ilişkin tüm verileri, modülleri ve uygulamaları değerli bilim insanlarının tartışmasına açmaktır.
 Kongre yüzyüze ve online olmak üzere 2 şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıca kongre programı çerçevesinde bir Çalıştay düzenlenecektir. Kongre için İngilizce ve Türkçe dillerinde gelen çalışmalar kabul edilecektir.

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı İşlem
MEG Kongre Bildiri Özeti Kitabı İndir