Misyon&Vizyon

Misyon
 
Amaçları doğrultusunda görevlerini en iyi şekilde yapmayı amaçlayan Merkezimiz, öğretim elemanlarını proje yazma konusunda teşvik eder, proje sahiplerine proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler. 
 
Vizyon
 
Merkezimizin amacı yurtiçi ve yurtdışı proje teklif çağrılarını tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlamaktır.Proje kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel,mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek,proje yönetimi süreçlerini izlemekte amaçları arasındadır.Ayrıca Uluslar arası Teknik Destek İhale dosyalarının hazırlanması ve yürütülmesi yine merkezimizin görev ve amaçlarındandır.