AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı

Yayınlama Tarihi: 10 Mayıs 2022 - 12.52
Bilindiği üzere Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ve AB Programları altında ülkemize sunulan proje desteklerinin en yakın şekilde takip edilmesi ve fırsatlardan en etkili şekilde yararlanılması amaçlanmaktadır.
Çevre, iklim, tarım, gıda, dijitalleşme, sağlık, eğitim, ticaret, yatırım, enerji, kültür, yönetişim gibi çok çeşitli alanlarda proje fırsatları sunan AB Programlarından daha fazla istifade edilmesinin temini amacıyla 11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğinde hibrit olarak "AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı" düzenlenecektir. Çalıştay kapsamında tüm güne yayılan farklı panellerle Ufuk Avrupa, AB Sağlık, Dijital Avrupa, Tek Pazar, Yaratıcı Avrupa, Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programları ve proje çağrıları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca, söz konusu AB programları kapsamında proje deneyimi yaşamış kuruluşların temsilcileri uyguladıkları projelerdeki kazanımları, çıktıları, karşılaşılan zorlukları, edinilen dersleri ve AB üyesi ülkeler ile işbirliği süreçlerini paylaşacaktır.
11-12 Mayıs 2022 tarihlerinde 09:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek çalıştayın çevrimiçi katılım kayıt bağlantısı ve taslak gündemi aşağıda sunulmuştur.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 

İlgili Dokümanlar
Dosya Adı İşlem
AB Programları ve Proje Fırsatları Çalıştayı Taslak Programı ve Katılım Bağlantısı Önizle
İndir