EBSCO

EN
 
 
1 -  Academic Search™ Complete (Tüm Disiplinler için)
Geniş bir akademik çalışma yelpazesinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Academic Search™ Complete (ASC) veri tabani, 7,900’den fazlası hakemli olmak üzere, 9,100’e yakın dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.
 
Ayrıca, tüm akademik disiplinlerden, 13,600’den fazla dergide yayınlanan makalelerin indeks ve özetleri de Academic Search™ Complete  veri tabanında yer almaktadır. Bunlara ek olarak, ASC’de yer alan tam metin makaleler, 1887’ye kadar uzanmaktadır ve veri tabanı hergün güncellenmektedir. 1,460’den fazla dergi için taranabilir atıf bilgileri yer almaktadır.Academic Search™ Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı multi – disipliner tam metin bilgi bankasıdır. Bu veri tabanının kapsamı; fizik, matematik, biyoloji, kimya, mühendisliğin her alanı, jeoloji, hukuk, psikoloji, veterinerlik, malzeme bilimi, müzik, din bilimleri, eczacılık, coğrafya ve aklınıza gelebilecek her alandır. 
 
Erişim İçin TIKLAYINIZ
 
2 - Business Source® Complete (İktisadi ve İdari Bilimler için)
Kendi alanında dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanı olan Business Source® Complete, hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.
 
Veri tabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886’lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra (JSTOR’un business koleksiyonunu büyük oranda içerir), 1,300’den fazla akademik dergide yayınlanan makalelenin taranabilir atıf bilgilerine de erişmek mümkündür (ISI sadece 234 derginin atıf bilgileri vermektedir).
 
Business Source® Complete (BSC), kendi alanında lider tam metin hakemli dergilerin yanında, 1000’e yakın kitap, 9,000’den fazla vaka incelemelerini,        1milyondan fazla şirket profilleri, 3,500’den fazla SWOT analizleri, bildirileri, 1.400’den fazla ülke ekonomik raporlarını, 20,000’e yakın endüstri raporlarını, 2,400’e yakın pazar araştırma raporlarını, 50’den fazla fakülte seminer videoları ve 1,800’den fazla ticari dergileri de içermektedir.  Business Source® Complete 2,400’den fazla hakemli dergi olmak üzere, 60,000’den fazla başlığı tam metin olarak kullanıma sunmaktadır.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bth

 
3 - DynaMed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp)
National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 3,200’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getiriyor.
 
Hergün güncellenen DynaMed’in editörleri her gün 500’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir. DynaMed hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısızsağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed

4 - ERIC® (Eğitim Bilimleri)
ERIC® (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Educationve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1.4 milyondan fazla kayıt içeren ERIC® 337,000 tam metin döküman sunmaktadır.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric

5 - GreenFILE (Çevre)
GreenFILE insanın doğa üzerindeki etkisini bütün yönleriyle kapsayan, iyi araştırılmış bilgileri sunar. Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker.Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
 
9,100’den fazla kayıt için açık erişim tam metin içeren bu veri tabanında, 612,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh

6 - MEDLINE® (Tıp)
Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE® veri tabanı ile ilgili başlıca disiplinler şunlardır; tıp, hemşirelik, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler. MEDLINE®, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde erişilebilen alt başlıklar aracılığıyla 5,600’den fazla güncel biyomedikal dergide yer alan künye bilgileri taranabilir (39 dilde). Erisim tarihi 1946’a kadar uzanir.
 
Index Medicus, International Nursing Index, Index to Dental Literature, HISTLINE, SPACELINE, PREMEDLINE®, AIDSLINE®, BIOETHICSLINE® ve HealthSTAR® kaynaklarını da indeksler.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

 
7 - Regional Business News™ (Ekonomi)
Bu veri tabanı, iş dünyası ile ilgili yaklaşık 100 A.B.D ve Kanada yerel yayınını (Crain Communications başlıklarını da içeren) tam metin olarak içermektedir.
 
Kullanım Klavuzu