Misyon-Vizyon

Misyon

Üniversitemizin tüm faaliyetlerini ve gelişmelerini kamuoyu ile paylaşmak, ilgili hedef kitle ile güçlü bir iletişim sağlamak ve üniversitenin kurumsal saygınlığının sürdürülmesi amacıyla basınla ve halkla ilişkilerini düzenleyerek ulusal-uluslararası tanıtımına destek olmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Üniversitemizin Kurumsal Kimliğini tanıtmak, ulusal ve uluslararası alanda etkin bir üniversite olması yolunda kurum içi ve kurum dışı gerekli faaliyetlerin ve iletişimlerin en iyi şekilde yapılmasını hedeflemiştir.