Değerlerimiz
                                                  Değerlerimiz
  • Katılımcı ve çözüm odaklı olma
  • Değişime ve yeniliklere açık olma
  • Teknolojiyi etkin kullanma,
  • Etik ilkelere bağlı olma
  • Zamanı, imkânları ve Üniversite kaynaklarını doğru ve etkin kullanma,
  • Doğaya ve çevreye saygılı olma.