Hakkari Meydan Medresesi Çevre Düzenleme Restorasyonu ve Kültür Evi Yapım İşi

17 Ekim 2018

Hakkari Meydan Medresesi Yapım İşi

Hakkari Meydan Medresesi

    Meydan Medresesi, Hakkari merkez Biçer Mahallesi’nde bulunmaktadır. Kale Altı Mezarlığı’nın doğu tarafındaki düz bir platforma kurulmuştur.

    Giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre medrese, 1700-1701 tarihinde yaptırılmıştır. Kapı üzerindeki iki satır halinde dört bölümden oluşan kitabenin büyük bir bölümünü Kur’an-ı Kerim’den ayetler oluşturmaktadır. Bu nedenle kitabeden medreseyi kimin yaptırdığı anlaşılamamıştır.

    Osmanlı Devleti’ne bağlı Hakkari bölgesinin yöneticisi olan İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılmış olabilir. Kitabede Kur’an-ı Kerim den seçilen ayetlerde İbrahim isminin geçmesi bunu teyit etmektedir. Ayrıca, medresenin 1472 tarihli bir Akkoyunlu eseri olduğuna dair görüşler mevcuttur. Yapım tarihi üzerindeki kitabeyle kesin olarak belirlenen medresenin bu tarihte yapılmış olması mümkün görülmemektedir. Kitabe, iki parçadan oluşan mermer üzerine nesih bir hatla iki satır halinde yazılmıştır.

    Medrese, 18.25x23.40 m. ebadında dış ölçülere sahip, enine dikdörtgen bir alana oturmaktadır. Yapı iç avlulu, iki katlı ve iki kanatlı, düz damlı medreseler grubuna girmektedir. Yapıya güney cephenin ortasındaki bir taç kapı vasıtasıyla girilmektedir. Yapı 6.10 x 10.20 ölçülerindeki boylamasına dikdörten avluyu dört yandan iki kat halinde revaklar çevrelemektedir.

    Yapı, Anadolu’da Selçuklu döneminde başlayıp, Beylikler ve Osmanlı döneminde gelişen avlulu medrese plan tipinin XVIII. yüzyıl başlarındaki bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede yer alan Bitlis, Hoşap ve Pizan’daki medreselerle plan ve mimari özellikleri bakımından benzerlikler göstermektedir. 

     Hakkari ilinin kültürel mirası içerisinde sağlam kalabilmiş tek mimari yapı şuan Maydan Medresesidir. Bu yapı ilin sembolü konumunda bulunmasına rağmen kültür ve turizm açısından yeterli dercede kullanılmamaktadır. Hakkari İline gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebilecekleri ve Hakkari'nin zengin kültürel mirasını görme, tanıma, öğrenme şansına sahip olabilecek bir proje geliştirilecektir.

Proje ile ilin tarihi yapısını sembol eden Meydan Medresesi hem korunmaya alınmış olacak hemde ilin sosyo kültürel ve ekonomik yapısının gelişimine büyük bir katkı sağlayacaktır. 

Hakkari Meydan Medresesi Çevre Düzenleme Restorasyonu ve Kültür Evi Yapım İşi Kapsamında:

  • Meydan Medresesinin dış avlusunda Hakkari Kültür Evi inşa edilecek.
  • Meydan Medresesinin çevre düzenlemesi yapılarak alan yeşillendirilecek ve kullanıma açık bir mekana dönüştürülecek.
  • Meydan medresesi etrafına tarihi dokuya uygun çevre koruma duvarı yapılacaktır. Çevre duvarına 34 adet niş yapılması planlanmış olup burada kullanılacak taşlar tarihi yapıya uygun olarak planlanmıştır.
  • Meydan Medresesi 2.60 metre direklerle çevre aydınlatma sağlanacaktır.
  • Hakkari Meydan Medresesinin yanında yapılan Kültür Evi faliyete sokulup kafeterya ile ziyaretçilere hizmet verecektir.