Misyon & Vizyon
Misyon
Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.
 
Vizyon 
Yabancılara Türkçeyi öğretmeyi ve gençlerimizin farklı dillerde kendilerini ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle yabancı dil öğretimini de görev alanına dâhil eden TÖMER’in vizyonu; bilim ve teknolojide özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.