Genel Bilgi

TÖMER; dil öğretiminde evrensel bakışı, bilimsel yaklaşımı, çağdaş yöntem ve teknikleri esas almış ve Türkçenin ana dili olarak en düzgün, yabancı dil olarak en hızlı ve doğru öğretilmesini görev edinmiştir.

Ayrıca, Türkçeyi yalnızca öğretmenin yetmeyeceği, Türkçenin etkili kullanılmasının da sağlanması gerekliliği ve dillerin etkileşim yolu ile birbirlerini beslediği görüşünden hareketle çalışma alanını bu doğrultuda genişletmiştir. 

TÖMER; güçlü bir akademik kadroya, nitelikli öğretim programlarına, modern fiziki koşullara, güler yüzlü eğitim anlayışına sahiptir.

Dersler ve kurslar sonunda verilen belgeler, dünyanın her yerinde geçerli ve Hakkari Üniversitesi onaylıdır.

Yukarıdaki görev ve hedefler doğrultusunda Merkezimizde çok yönlü çalışmalar sürdürülmektedir.