İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
                                             Şube Müdürlüğü
Görevleri
  • İç kontrol Sisteminin kurulması,standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
  • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
  • Ön mali kontrol görevini yürütmek,
  • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
  • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.
PERSONEL
 
Daire Başkanı V.: Habip BEYTER
Bilgisayar İşletmeni: Şehmüs FİDAN
Sekreter: Fatma DEMİRALP