Muhasebe-Kesin Hesap Şube Müdürlüğü
1. Mali istatistikleri ve Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
2. Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
3. Muhasebe hizmeti yürütmek,
4. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek,
5. Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

PERSONEL

Daire Başkanı V.: Habip BEYTER
Mali Hizmetler Uzm. Yrd.: Metin KÖKEN
Bilgisayar İşletmeni: Şevket BEYTER
Memur: Birdal ORAN
Bilgisayar İşletmeni: Cihan KAÇAR
Sekreter: Bereket AKAY
Doküman İşlem
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
İndir