Proje Amaç ve Kapsamı
PROJE HEDEFLERİ
*Mesleki eğitim öğrencilerinin karar verme/planlama/yansıtma becerilerini teşvik etmek.
*Meslek öğrencilerinin yaşamlarını inşa etmek için aktif rollerini teşvik etmek, gelecek için verdikleri kararlar doğrultusunda beceri ve yetkinliklerini geliştirmekten sorumlu olmak
*Avrupa'daki okullar, öğretmenler, profesyoneller, aileler ve toplum arasında ortak ajans yaklaşımı konusunda farkındalığın artırılması
*Okul topluluğu içerisinde ortak ajans ve sorumluluk süreçlerinin teşvik edilmesi.
 
PROJENİN HEDEF GRUBU: Mesleki eğitim öğrencileriyle hem örgün olmayan formlarda hem de okullarda çalışan öğretmenler, öğrenci kariyer danışmanları, koçlar ve rehberler, psikolojik danışmanlar.
YARARLANICILAR: Meslek Lisesi öğrencileri, Meslek Lisesi öğrencilerinin aileleri, Meslek Lisesi öğrencileri ile çalışan okullar ve eğitim ve öğretim merkezleri.
 
PLANLANAN ÇIKTILAR:
O1: Ortak Ajans Koçluk & Mentorluk Çerçevesi
O2: Gelecek Seçimlerine Destek Eğitim Modülü
O3: Gelecek Seçimlerine Destek Çevrimiçi Eğitim Modülü
O4: Gelecek Seçimlerine Destek Etki Değerlendirmesi
 
PROJEDE KULLANILACAK METODOLOJİ: Projeyi tasarlamak ve uygulamak için proje yönetimi döngüsü metodolojisi, sosyal yapıcılık ve ortak ajans yaklaşımını kullandık. Etkinlikler için eylem araştırması ve nitel, nicel araştırma yöntemleri, koçluk ve danışmanlık kullanacağız. Eğitici metodolojilerinin eğitimi ve mesleki eğitim okullarında öğrenme ortamında kullanılmak üzere “Ortak ajans Koçluk & Danışmanlık” adı verilen yeni bir metodoloji tasarlayacağız.
 
BEKLENEN SONUÇLAR VE ETKİ:
Kısa vade:
*Öğretmenler/profesyoneller öğrencilerinin daha fazla farkında olacak (ihtiyaçlar, beklentiler, engeller, korkular, gelecek vizyonu)
*Öğretmenler/profesyoneller öğrencilere koçluk ve rehberlik yapma konusunda daha yetkin olacaktır.
*Öğrenciler seçimlerinin etkisinin daha fazla farkında olacaktır.
*Aileler çocuklarına destek olmanın öneminin daha fazla farkında olacaktır.
*Aileler öğrencilerinin daha fazla farkında olacak (ihtiyaçlar, beklentiler, engeller, korkular, gelecek vizyonu)
 
Ara Dönem:
*Öğrenciler gelecekteki kariyerlerine daha etkili bir şekilde karar verecektir.
*Öğretmenler/profesyoneller koçluk becerilerini geliştirecektir.
*Aileler çocuklarına daha fazla destek olacaktır.
*Öğrenciler gelecekteki okul ve iş olanakları hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaktır.
 
Uzun vadeli:
*Erken okul terkinin azaltılması
*Çalışanda uyumsuzluğu önleme
*Meslek okulları arasında koçluk ve rehberliği teşvik etmek
 
POTANSİYEL UZUN VADELİ FAYDALAR: Ortak ajans koçluk & rehberliği AB Meslek Lisesi okulları arasında iyi bir uygulama haline gelebilir ve diğer ülkelerde de uygulanabilir.