İtalya Toplantısı ve Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi

22.04.2022
Üniversitemizin yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Gelecek Seçimlerine Destek Projesi 2. yüz yüze toplantısı proje ortaklarının katılımı ile İtalya’nın Treviso kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya üniversitemizi temsilen Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Can Gözcü ve proje araştırmacısı Öğr. Gör. Cumhur Demiralp katıldı. Uzman Koçlar Derneği’ni temsilen araştırmacı Deniz Öztürk ve Özlem Göçmen, NEFINIA’yı temsilen araştırmacı Christina Eirini Karvouna,  SIDES’ı temsilen araştırmacı Giuseppe Scarabello ve Handan Akarsu Scarabello, INDEPCIE’ı temsilen araştırmacı Jesus Ruiz ve José Carlos León, DRPDNM’yi temsilen araştırmacı Masa Slana ve Stanko Kralj katıldı. Ayrıca online olarak Hakkari Üniversitesinden proje araştırmacısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Emre Deniş katılım sağladı. Toplantı proje ortakları tarafından her ülkede gerçekleştirilen odak grup sonuçları son test çalışması olan öğretmen anketlerinin değerlendirilmesi ve ülkelerin anket sonuçlarını paylaşmasıyla başladı. Toplantı çerçevesinde uygulanan faaliyetlerin kalite ve etki değerlendirmesi, ortaklar arasında öğrenilen dersler ve fikir alışverişi üzerine tartışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca projenin ikinci fikri çıktısı olan geliştirilecek modüllerle ilgili tartışmalar gerçekleştirilip görev dağılımı yapıldı. Veri ve bağlam bilgisini kullanarak öğretmen eğitiminin uygulanma süreci ve modül içeriği tartışıldı. Ayrıca öğretmenler için uygulanacak eğitim modüllerinin çevrimiçi eğitim ve karma araçların uygulanması konusunda hazırlık yapıldı. Projemizin odak alanı olan meslek liselerinden İtalya’da bulunan iyi uygulama örneği “Engım Turazza” meslek lisesine çalışma ziyareti gerçekleştirildi. İtalya için iyi uygulama olan bu meslek lisesinin yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ile bir araya gelindi. Dersler, atölyeler ve uygulamalar izlendi ve Avrupa’da mesleki eğitim alanında gelişmesi gereken yönler hakkında deneyim ve bilgi paylaşımı geliştirilmesi sağlandı. Ulus ötesi toplantı; finansal genel bakış; sonraki ulus ötesi ortaklık toplantıları ve kilometre taşları değerlendirilmeleri ile son buldu.