Gelecek Seçimlerine Destek Projesi Slovenya Toplantısı Gerçekleştirildi.

20.01.2022
Üniversitemizin yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Gelecek Seçimlerine Destek Projesi toplantısı proje ortaklarının katılımı ile Slovenya’nın Novo Mesto kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya üniversitemizi temsilen proje yönetici Öğr. Gör. Ali Can Gözcü ve proje araştırmacısı Öğr. Gör. Yunus Eroğlu katıldı. Uzman Koçlar Derneği’ni temsilen araştırmacı Deniz Öztürk ve Özlem Göçmen, NEFINIA’yı temsilen araştırmacı Christina Eirini Karvouna,  SIDES’ı temsilen araştırmacı Giuseppe Scarabello ve Handan Akarsu Scarabello, INDEPCIE’ı temsilen araştırmacı Inmaculada Carmona ve José Carlos León, DRPDNM’yi temsilen araştırmacı Kaja Jenkole ve Masa Boter katıldı. Ayrıca online olarak Hakkari Üniversitesinden proje araştırmacıları Dr. Öğr. Üyesi Halil Emre DENİŞ ve Öğr. Gör. Mehmet ŞENTÜRK ile ÇASGEM’den araştırmacılar Betül Gürler, Begüm Doğan ve Betül Dönmez Oral katılım sağladı. Toplantı proje ortaklarının kendilerini ve kurumlarını tanıtarak başladı. Toplantı kapsamında uygulanan faaliyetlerin kalite ve etki değerlendirmesi, ortaklar arasında öğrenilen dersler ve fikir alışverişi üzerine tartışma gerçekleştirildi. Her ülke tarafından gerçekleştirilen odak grup sonuçlarının değerlendirilmesi, masa başı araştırmasının değerlendirilmesi, risk değerlendirmesinin değerlendirilmesi, uygulanacak olan anket çalışmasının gerçekleştirilmesi, her ortağın rapor ve belgelerinin değerlendirmesi ve incelenmesi, yaygınlaştırma sonuçlarının paylaşılması ve proje yönetimi konularının gözden geçirilmesi sağlandı. 2 tam gün süren toplantı bir sonraki ulusötesi toplantı tarihlerinin planlanması ile son buldu.