Kültür Hizmetleri
  1. Öğrencilerin barınma,beslenme,burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak,bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt,kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,
  2. Çeşitli konuları içeren kitap ve periyodikleri bulunduran okuma salonları açarak,öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine,yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
  3. Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için,dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini de sağlamak,
  4. Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak,hizmetin en iyi şekilde yürülmesni sağlamak,
  5. Üniversitede çalışanların okul öncesi çağdaki ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere,kreş,yuva vb.birimler kurmak ve bu konude ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak.
 
Dairede kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek,yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak,güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini,isterlerse katılımlarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülür.
  • Resim ve fotoğraf sergileri açmak,tiyatro,konser,konferans vb. sanat ve kültür alanlarında faaiyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak,öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için,resim,fotoğraf,el sanatları,halk dansları,klasik dans,müzik vb faaliyet alanlarında kurslar,çalışma grupları,korolar oluşturmak,bu grup ve koroların,üniversite içinde ve dışında konser,gösteri,sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılımlarını sağlamak.