Misyon & Vizyon
MİSYON
 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Daire; aynı zamanda bu amacının gerçekleştirilmesine yönelik araştırma ve uygulama yapan veya yaptıran bir araştırma-eğitim kuruluşudur. Üniversitenin gelişmesi ile doğru orantılı olarak verilen hizmetler de gelişmektedir.
 

VİZYON
 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan bir anlayışla, ileri düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerimize,
  • Mezun olmadan önce iş hayatına yönelik deneyimler kazanmalarını,
  • Sosyal iletişim becerilerini geliştirmelerini,
  • Farklı sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kazanımlar sağlamalarını,
hedefleyen bakış açısıyla  sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılandırılması ve öğrencilerimizin bu faaliyetlere katılımının gerçekleştirilmesidir.