Genel Bilgiler
Hakkâri Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel danışma ve rehberlik ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir. 

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal,kültürel,beslenme ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim- öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın amacı; Öğrencilerin , personelinin ruh ve  beden sağlığını korumak, tedavi hizmetlerini yapmak , beslenme , barınma dinlenme ,çalışma ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre  boş  zamanlarını değerlendirmek,yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sosyal gerekse sağlık durumlarının iyileşmesine ,kişiliklerinin ve yeteneklerinin sağlıklı şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak,onları bedensel ve ruhsal sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek geliştirmek,birlikte disiplinli ve düzenli çalışma , eğlenme ve dinlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü kültürel, sportif, sosyal, sağlık hizmetlerini yürüterek; Bahar aylarında şenlikler düzenler, spor ve güzel sanatlar alanlarında çalışmalar, gösteriler düzenler,sağlık merkezleri açar,Öğrencilere  burs , beslenme , barınma, dinlenme, çalışma,ulaşım ve iş bulma,boş zamanlarını değerlendirme alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur.Bu amaçlara yönelik olarak üniversitemizin  birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal,kültürel,beslenme ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim- öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 Hakkari Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın amacı; Öğrencilerin, personelinin  ruh ve  beden sağlığını korumak, tedavi hizmetlerini yapmak, beslenme, barınma, dinlenme, çalışma ve ilgi alanlarını belirleyip ona göre  boş  zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak, gerek sosyal gerekse sağlık durumlarının iyileşmesine, kişiliklerinin ve yeteneklerinin sağlıklı şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları bedensel ve ruhsal sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek geliştirmek, birlikte disiplinli ve düzenli çalışma, eğlenme ve dinlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız amacını gerçekleştirmek için bütçe imkanları nispetinde her türlü kültürel, sportif, sosyal, sağlık hizmetlerini yürüterek; Bahar aylarında şenlikler düzenler, spor ve güzel sanatlar alanlarında çalışmalar, gösteriler düzenler, sağlık merkezleri açar, öğrencilere burs, beslenme, barınma, dinlenme, çalışma,ulaşım ve iş bulma,boş zamanlarını değerlendirme alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunur.

 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız ayrıca bütün bu hizmetlerin  görülmesi için gerekli olan okuma salonları, öğrenci kantinleri, yemekhaneleri, lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonlarını, kamp yerlerini, spor salonlarını ve  spor sahalarını sağlar. Bunlar gibi tesisleri kurar, kiralar, işlettirir, işletir.Bu amaçlara yönelik olarak üniversitemizin  birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.