Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal ve Yandal Yapılması Esasları
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal ve Yandal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge'ye ekten ulaşabilirsiniz.
Doküman İşlem
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Çift Anadal ve Yandal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge
İndir