Danışman Listesi
Akademik danışman listesi aşağıdaki belgede yer almaktadır.
Doküman İşlem
2022-2023 Akademik Yılı Danışman Listesi
İndir
2020-2021 Akademik Yılı Danışman Listesi
İndir
2021-2022 Akademik Yılı Danışman Listesi
İndir