Hedef Eylem Planları
2019 Hedef Eylem Planımıza aşağıdaki belgeden ulaşabilirsiniz.
Doküman İşlem
2019 Hedef Eylem Planı
İndir
2020 Hedef Eylem Planı
İndir
2021 Hedef Eylem Planı
İndir
2023 Hedef Eylem Planı
İndir