Yıllık İş Planı
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YILLIK İŞ PLANI 
OCAK 
-Güz Dönemi yıl sonu ve bütünleme sınavlarının yapılması.
-Güz döneminde harcını yatırmayanların yatıracakları harç miktarlarının ilgili bankaya yatırılması.
-Bahar yarıyılında açılan dersler ile ders programlarının otomasyon sistemine girilerek Yüksekokulumuz Web sayfasında yayınlanması
-Dikey geçiş kontenjanlarının belirlenmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Disiplin cezalarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Güz Dönemi final sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.

ŞUBAT 
-Önceki yarıyılda %10’luk dilimine giren öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Bahar yarıyılında kayıt yenileyecek öğrencilerin ödeyecekleri harç miktarlarının ilgili bankaya gönderilmesi
-Ders kayıtlarının yenilenmesi.
-Dönem sonu raporlarının kontrol edilerek öğrenci dosyasına bırakılması.
-Yüksekokulumuz Yıllık Faaliyet Raporu’nun hazırlanması.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Yüksekokulumuz programları öğrenci kontenjanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Güz yarıyılı tek ders sınavlarının yapılması.
-Yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin evraklarını yatay geçiş komisyonunca değerlendirilerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Özel öğrenci başvuruların değerlendirilmesi ve kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Bahar yarıyılı ders kayıtlarının yapılması
 
MART 
-Yükseköğretim Veri Tabanına öğrenci bilgilerinin elektronik ortamda aktarılması.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-İlk defa öğrenci alımı teklif edilecek Yükseköğretim programları için Meslek Yüksekokulu Kriterleri ve/veya Lisans Programı Açma Ölçütlerinde yer alan örnek formatın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar Bahar Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.

NİSAN 
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Bahar Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Bahar yarıyılı vize ve mazeret sınavlarının yapılması
 
MAYIS 
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Bahar Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
 
HAZİRAN 
-Kurum içi yatay geçiş kontenjanlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilerek Yüksekokulumuz web sayfamızda ilan edilmesi.
-Bahar yarıyıl sonu Final, Bütünleme ve Mezuniyet sınavlarının yapılması.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Bahar Dönemi final sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
 
TEMMUZ 
-Dönem sonu raporlarının kontrol edilerek öğrenci dosyasına bırakılması
-Yeni kayıtların yapılacağı merkez ve tarihlerin belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Yükseköğretim Veri Tabanına öğrenci bilgilerinin elektronik ortamda aktarılması.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Önceki yarıyılda %10’luk dilime giren öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Mezun olan öğrencilerin diplomalarının hazırlanması
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğrenci SSK giriş-çıkışlarının yapılması
-Mezun olan Öğrencilerin DGS notlarının YÖK’e bildirilmesi.

AĞUSTOS
-Öğrenci Rehberi’nin Akademik Birimlere dağıtılması.
-Yeni kayıtlar için gerekli hazırlıkların yapılması.
-Yeni kayıt ile kayıt yenileme tarihlerinin, açılması gereken gişe sayısının ilgili bankaya yazı ile bildirilmesi.
-03-07 Ağustos tarihleri arasında, Üniversitemizi Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması
-Yeni kazanan öğrencilerin ilan edilmesinden sonra kayıtlarla ilgili gerekli duyuruların web sayfasında yayımlanması.
-10-14 Ağustos tarihleri arasında Yeni Öğrencilerin Akademik Danışmanlarının Atanması
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Güz yarıyılında açılan derslerin ve ders programlarının otomasyon sistemine girilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-31 Ağustos Ek Yerleştirme Kayıtlarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğrenci SSK giriş-çıkışlarının yapılması
 
EYLÜL
-07-18 Eylül Yarıyıl Katkı Payının Yatırılması(Dönem uzatanlar için)
-07-22 Eylül  Ders Kayıtlarının Yapılması
-07-22 Eylül  Özel Öğrenci Başvuruları ve Kayıtları
-28 Eylül Açılış Töreni Okulların açılması.
-28 Eylül-02 Ekim 2015 Ders Ekleme –Bırakma
-Güz yarıyılında kayıt yenileyecek öğrencilerin ödeyecekleri harç miktarlarının ilgili bankaya gönderilmesi.
-DGS ile yerleşen öğrencilerinin yerleştirildiği üniversite ve bölümleri ile sayılarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Ders kayıtlarının yenilenmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Güz Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
 
EKİM
-Güz dönemi Yatay geçiş sonuçları değerlendirilmesi.
-05 Ekim Danışman Onayı İçin Son Gün
-Ek kontenjanların kayıt kabul işlemlerinin yapılması.
-Kayıt olan öğrencilerin Askerlik Belgelerinin ilgili şubelerine bildirilmesi.
-Yıllık Yüksekokul Faaliyet Raporunun güncellenmesi.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Güz Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Ders Muafiyetlerinin yapılması 
 
KASIM 
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Ara ve Mazeret Sınavları
-Sonraki dönemin bahar yarıyılına ait haftalık ders programlarının hazırlanması için ön çalışma yapılması.
-Öğrenci temsilcisi seçimi yapılması.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Güz Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
 
ARALIK 
-Ön lisans ilave yatay geçiş kontenjanlarının belirlenmesi.
-Burs, öğrenim veya katkı kredisi alan öğrencilerin durumlarının ayın 10 una kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-Öğretim Görevlilerinin yeniden atamalarının yapılması.
-En geç ayın 11’ine kadar Personel Maaşlarının hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.
-En geç ayın 25 ‘ine kadar  Güz Dönemi Ek ders sınav ücretlerinin hazırlayıp Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmesi.