Vizyon ve Misyon
VİZYON
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak vizyonumuz, öğrencilerimizi yetiştirirken bilgi ve becerilerinin dönemin ihtiyaçlarını üst seviyede karşılayacak şekilde olmasını sağlayarak sağlık sektöründe tercih edilen, eğitim ve öğretim kalitesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık hizmeti verebilecek, evrensel değerlere saygılı, değişim ve yenilikçiliğe önderlik edebilecek kalifiye sağlık çalışanları yetiştirmektir.
 
MİSYON
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak misyonumuz sağlık alanında çağın gereksinimlerine uygun, temel bilgi ve becerilerle donanımlı, ekip çalışmasına uyumlu, insan ve hasta haklarına saygılı, insan kaynaklarını, finansmanı ve yönetim kültürümüzü kullanarak bilgi üreten nitelikli sağlık çalışanları yetiştirmektir.