Tarihçe
Hakkari Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık örgütü hizmet modeline yanıt verecek şekilde kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmek amacıyla, Yüksek Öğretim Kurumu'nun 22.05.2008 tarihli toplantısında aldığı kararla kurulmuştur. 2010 yılında Çocuk Gelişimi Programı (NÖ ve İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (NÖ ve İÖ), Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı (NÖ), 2012 yılında ise Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Çevre Sağlığı Programı, İlk ve Acil Yardım Programı ve Tıbbi Laboratuvar Programı açılmış olup öğrenci alımına başlanmıştır.
Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler, mezun oldukları programa ilişkin birçok farklı lisans programına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda “Dikey Geçiş Sınavı” ile geçiş yapma avantajına sahiptirler. Öğrencilerimiz iki yıllık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta, birinci ve ikinci sınıfın bitiminde ya da dönem içinde staj/yaz stajı yapmaktadırlar. Mezun olduklarında kamu ve özel sağlık sektörünün tercih ettiği kişiler arasında yer almaktadırlar.
 
Yüksekokulumuz kayıtlı 604 öğrenci, 21 akademik personel (2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 17 öğretim görevlisi) ve 7 idari personel ile eğitim öğretim hizmetine devam etmektedir.
 
Yüksekokulumuzda halen "Tıbbi Hizmetler ve Teknikler" Bölümüne bağlı;
  • İlk ve Acil Yardım
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
  • Çevre Sağlığı Programı
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
"Yönetim ve Organizasyon" Bölümüne bağlı;
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı
"Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” Bölümüne bağlı
  • Çocuk Gelişimi Programı
olmak üzere, 6 ön lisans programı ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
 
Okulumuzdaki Laboratuvarlar;
  • Genel laboratuvar
  • Bilgisayar laboratuvarı
Yüksekokulumuzda yemekhane, kantin, kütüphane ve çalışma salonu mevcuttur.