Görev Tanımları
Unvan Doküman İşlem
Müdür Görev Tanımı Önizle
İndir
Müdür Yardımcısı Görev Tanımı Önizle
İndir
Bölüm Başkanı Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Üyesi Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğretim Görevlisi Görev Tanımı Önizle
İndir
Uzman Görev Tanımı Önizle
İndir
Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı Önizle
İndir
Personel İşleri Memuru Görev Tanımı Önizle
İndir
Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı Önizle
İndir
Yazı İşleri Memuru Görev Tanımı Önizle
İndir