Vizyon

VİZYON
İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında ilmi çalışmalar yapmak, bunları yayımlamak, ilgi alanlarına giren konularda programlı seminer çalışmaları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmi toplantılar tertiplemek, düzenlenmiş olanlara temsilciler göndermek,  araştırmacıları desteklemek, bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamak, araştırma kütüphanesi, dokümantasyon ve arşiv ünitesi kurup geliştirmek, sempozyum ve konferanslar düzenlemek için, bölgemize ait maddi ve manevi değerlerimizi araştırmak, ortaya çıkarmak ve yeni nesillere tanıştırmak.