Kalkınma Kütüphanesi

13 Temmuz 2020
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten ve birçok alanda faaliyetleri olan Kalkınma Ajansları, yerel potansiyelleri ortaya çıkarmak, işbirliği kültürünü geliştirmek ve yerel kabiliyetleri desteklemek üzere bölgelerinin kalkınmasıyla ilgili olarak plan ve programlar, sektörel analiz raporları, proje fizibilite raporları, etki analizleri ve daha birçok türdeki yayınları hazırlamaktır.
 
Kalkınma ajanslarının bilimsel bilgiye dayanarak, şeffaflık, tarafsızlık, güncellik, fikri mülkiyet haklarına saygı ilkelerine bağlı kalarak hazırlamış oldukları yayınlar, temel olarak bölgesel ve ulusal gelişmeye katkıda bulunma amacı taşımaktadır. Bu yayınlar özel sektör yatırımcılarına yol gösterici, merkezi ve yerel düzeyde kamunun politika yapma sürecini destekleyici dokümanlar olup araştırmacılar ve kamuoyu için başvuru kaynağıdır.
 
Bu kapsamda kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmayla ilgili olarak kuruluşundan günümüze yaptığı ve yaptırdığı; plan, program, strateji, sektörel ve bölgesel analiz raporları vb. nitelikteki çalışmaların tek bir web platformu üzerinden araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik olarak tasarlanan “Kalkınma Kütüphanesi” web portalı www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr adresinde kullanıma açılmıştır.
 
Araştırmacılar ve kamuoyuna duyurulur.