ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI (UDAP)

14.05.2020
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan "Ulusal Deprem Araştınna Programı" (UDAP) ile ülkemizin deprem konusundaki öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik gelişmelere sorunların çözülmesine yönelik uygulamaların sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve bu araştınnalann çok katılımcı bir yapıya ve uygulamaya aktarılabilen  projelere  dönüştürerek ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
Bu  amaç  doğrultusunda   Ulusal  Deprem  Araştırma  Programı  kapsamında   "Çağrılı Proje" teklifıne çıkılacak olup proje önerileri için son başvuru tarihi 29 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.
 
2020 yılı 1'inci Dönem Çağrılı Projeler kapsamında:
Türkiye kapsamında afet zararlarının azaltılması konusunda yapılacak her türlü Ar-Ge niteliğindeki çalışma desteklenecektir.
 
Başkanlığın ilgili web sitelerinde (https://www.afad.gov.tr/; https://deprem.afad.gov.tr/) detaylı bilgilerle beraber ulaşabileceğiniz "Proje Öneri Formu"nun, UDAP Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak  yapılacak  proje  önerileri  için,  son  başvuru  tarihi  olarak 29 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir . Bu tarihe kadar proje önerilerinin 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, zarfın üzerine "UDAP ÇAGRILI PROJE" ibaresi yazılarak, aşağıda belirtilen iletişim adresine kargo ile iadeli taahhütlü ve udap@afad.gov.tr adresine elektronik olarak gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize saygıyla duyurulur.
 
iLETiŞiM ADRESi:
T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 0651O Çankaya/ Ankara
AYRINTILI BiLGi:
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme ve Strateji Çalışma Grubu Tel: (0312) 258 23 23 / 2125-2115-2152
e-posta: udap@afad.gov.tr