KPSS 2021/01 Ataması için istenilen belgeler

26.07.2021
KPSS 2021/01 Ataması için istenilen belgeler

1-KPSS Atama Başvuru Formu 
(https://www.hakkari.edu.tr/personel/Sayfa/1663/kpss-atama-basvuru-formu) adresinden temin edilecektir.
2- KPSS (Yerleştirme) Sonuç Belgesi
3-  Mezuniyet belgesinin aslı (aslı gösterilmek kaydıyla noter tasdik edilmiş sureti kabul edilmektedir).  Yüksek  lisans yapmış olanların yüksek  lisans mezuniyet belgesi, ortaöğrenimi/lise öğrenimini 3 yıldan fazla okuyanların bu durumlarını gösterir diploma örneği veya okullarından almış oldukları resmi belge)
4- Sabıka Kaydı (Adli Sicil Raporu)
5- Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
6- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi ya da Üniversite Hastanelerinden)
7- 8 Adet Fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
8- Kamu Kurumlarında çalışan/ayrılanlar için hizmet dökümü
9- SGK Hizmet Dökümü (Varsa ayrıntılı bir şekilde)
10- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi  (https://www.hakkari.edu.tr/personel/Sayfa/1664/kamu-gorevlileri-etik-sozlesmesi) adresinden temin 
edilecektir.
11- Nüfus Cüzdan Fotokopisi  
Not:  Evrakların Personel Daire Başkanlığına 09 Ağustos 2021 Tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar eksiksiz teslim edilmesi, atama işlemlerinin gecikmeden yapılabilmesi için önem arz etmektedir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup bu duyuru tebligat niteliğindedir.
 
Evrak hazırlama sürecinde adaylar 0 438 212 12 12 / (1208) numaralı telefondan yardım alabilirler.