Görevde Yük. ve Unvan Değ. Yazılı Sınavı İtiraz Sonrası Kesin Sonuçları

18.12.2019
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı İtiraz Sonrası Kesin Sonuçları

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Şube Müdürü
İndir
Şef
İndir
Mühendis (Makine)
İndir
Şube Müdürü ve Şef Unvanlarına Yapılan İtiraz Sonucunda Alınan Komisyon Kararı
İndir
Mühendis (Makine) Unvanına Yapılan İtiraz Sonucunda Alınan Komisyon Kararı
İndir
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Tarihi
İndir