Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirileceklerin Sınav İlanı

19 Mart 2018
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ TAŞERON PERSONEL SINAV DUYURUSU
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24’üncü maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslarının belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dahilinde SÖZLÜ sınav yapılacaktır.
 
SINAV TARİHİ: 20.03.2018
 
SINAV SAATİ: 09:00
 
SINAV YERİ: Hakkari Üniversitesi Rektörlük Binası
 
SINAVIN ŞEKLİ: Yalnızca SÖZLÜ
 
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Sınava giren adaylar “Başarılı” veya “Başarısız” olarak tutanağa geçirilecektir.
 
                                          
  • Sınav soruları çalışanların iştigal ettikleri görevlere ilişkin konulardan seçilecektir.
  • Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav komisyonu tarafından Üniversitemizin resmi internet sayfasından ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçer, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.
  • Sınavda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.

Aşağıdaki listeden ilgili dokümanlara ulaşabilirsiniz...
Dosya Adı İşlem
Güvenlik ve Koruma Sınav Listesi
İndir
Temizlik Elemanları Sınav Listesi
İndir