Tarihçe
 Fakültemiz 22.05.2008 tarih 5765 sayılı kanunla Hakkâri Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. 26.02.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Fakültemiz bünyesinde 9 farklı mühendislik bölümünün açılmasına karar verilmiştir. Amacımız iki ülkeye komşu Hakkari’de bulunan ve bölge üniversitesi olmaya aday Hakkari Üniversitesinin komşu ülkelerle bilimsel ve endüstriyel alanlarda ciddi misyonlar yüklenebilmek ve ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan gücü kadrosunu yetiştirmektir.