İkili Anlaşmalar
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi