Misyon & Vizyon
MİSYON:
Üniversitemizin uluslararasılaşması hedefleri doğrultusunda, bu özel program aracılığıyla öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın farklı kültürleri tanımalarına ve içinde yaşadığı coğrafyanın kadim kültürünü aktarmalarına, bunun yanısıra akademik deneyimlere sahip olmalarına yardımcı olmak.

VİZYON:
Coğrafi konumu itibariyle bir çok kültürü içerisinde barındıran zengin ve mozaik kültür yapısıyla Hakkâri'yi Mevlana Değişim Programı çerçevesinde tüm dünya ülkelerine tanıtmak, öğrenci ve personelimizin uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak.