Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başlıyor

16 Şubat 2016
2016-2017 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI BAŞVURULARI
 
Yurt içinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan "Mevlana Değişim Programı" başvuruları 23-29 Şubat 2016 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından alınacaktır.

Başvurular 1-9 Mart 2016 tarihleri arasında değerlendirilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1-    Aday Öğrenci Başvuru Formu (2 adet)
2-    Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
3-    Onaylı Transkript (2 adet) (En son bitirilen yarıyıla ait Transkript kabul edilecektir.)
4-    Yabancı Dil Belgesi (Varsa) (2 adet) (TOEFL, YDS)
5-    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet)

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI:

- Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,
- Değerlendirme ve seçim aşamasında kullanılacak kriterler öğrencilerin not ortalaması ve dil puanı olmakla birlikte bunların ağırlığı program kuralları gereği:
  %50 dil puanı + %50 not ortalamasıdır.
- (Değişime katılacak öğrenciler gittikleri ülkenin dilini makul düzeyde bildiklerini gösteren bir belge ibraz ederler. Eğer herhangi bir belgeleri yoksa Üniversitemizce yapılacak dil sınavına katılırlar. Bu sınavdan aldıkları notun % 50’si ile akademik ortalamalarının % 50’sinin toplamı değerlendirmeye tabi tutularak öğrenci seçimi yapılır.)
- Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

NOT: Mevlana Değişim Programı kapsamında Protokol imzaladığımız yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının listesi ve kontenjan sayıları daha sonra duyurulacaktır.

NOT: Başvuruların başlayacağı 23 Şubat 2016 Salı gününe kadar web sitemizi sıklıkla ziyaret ediniz.

NOT: Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı Başvuruları hakkında YÖK Yürütme Kurulu Kararı beklenmektedir. Alınacak Karar paylaşılacaktır.
Bilgilerinize sunulur.

İLETİŞİM:
Hakkâri Üniversitesi İ.İ.B.F. Eski Final Dershanesi Binası Kat:2
Mevlana Kurum Koordinatörlüğü

Tel: 0 (438) 211 0893 - Dahili:3325