İş Akış Şemaları
İş Akış Şemaları
Doküman İşlem
FRM-01 Lisansüstü Programlarının Açılması
İndir
FRM-02 Enstitü Başvuru ve Yeni Kayıt
İndir
FRM-03 Yatay Geçiş
İndir
FRM-04 Ders Seçme ve Kayıt Yenileme
İndir
FRM-05 Tez Danışmanı Atama
İndir
FRM-06 Kayıt Dondurma
İndir
FRM-07 Ders Muafiyeti
İndir
FRM-08 İkinci Danışmanı Atama
İndir
FRM-09 Danışman Değişikliği
İndir
FRM-10 Yüksek Lisan Tez Önerisi
İndir
FRM-11 Yüksek Lisans Konusu-Başlığı Değiştirme
İndir
FRM-12 Kayıt Sildirme
İndir
FRM-13 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
İndir
FRM-14 Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet
İndir
FRM-15 Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet
İndir